Inschrijving competitie gesloten

Net voor de deadline  van 23.59 uur hebben we het maximum aantal deelnemers van 400 bereikt. Dat betekent dat  inschrijving  voor het Sallands Cross Circuit 2014 niet meer mogelijk is. We hopen dat  je er volgend jaar wel weer bij bent.

Salland wekenlang in de ban van het hardlopen

Met de Echte Bakker Jorink Crossloop op zondag 2 november gaat de dertiende editie van het Sallands crosscircuit van start. Vanaf deze eerste zondag in november ontmoeten vele duizenden lopers elkaar wekelijks op steeds weer een andere locatie in Salland. Ook de komende winter vormen 11 hoogwaardige  crosslopen een prachtige ambiance voor een groot en gevarieerd lopersveld.

Hoewel het gros van de crosslopen – historisch gezien – niet direct aan de atletiekbond is gelieerd, heeft de bundeling van krachten in de loop der jaren geleid tot een crosscircuit waarvoor zelfs de Atletiekunie grote bewondering heeft.

Niet de snelsten der aarden, de Kenianen of Ethiopiërs, niet de torenhoge budgetten, ook niet de blauwe blazers of de intimiderende reclamezuilen kenmerken de Sallandse lopen. Ook al worden de uitslagen kundig en snel online gezet, het parool van de groeiende populariteit ligt in de beleving van het hardlopen. Door kwalitatief goede crosslopen te organiseren, door eenduidigheid en onderlinge afstemming komt elke loper aan zijn trekken. Jong en oud, een beginnende loper, maar ook de wedstrijdloper gaat de sportieve strijd aan met de elementen en met z’n loopmaatjes.

Ook het komende crosscircuit wijkt niet af van haar succesformule. In een relatief kort tijdsbestek volgen de wedstrijden elkaar op. Voor het eerst opent het stichtingsbestuur de lopersbal met haar eigen loop, aanstaande zondag op het terrein van Omni Mobilae. Ook het vroege tijdstip van de Ten Broeke Crossloop is opvallend, evenals de naamswijzigingen in Heino, Nieuw-Heeten en Raalte.

Een tegemoetkoming aan de wensen van de lopers heeft er toe geleid dat de bruto-nettotijden geregistreerd gaan worden. Dit betekent voor een Midwintercrossloop in Heeten bijvoorbeeld dat de centrale start- en finishplek gaat verhuizen naar de royale parkeerplaats aan de westkant van het sportcomplex.  Exponent van de groeispurt van het aantal hardlopende vrouwen, is de invoering van de vrouwen-50plus-klasse. Hiermee heeft ook in Salland de emancipatie volledig  plaats gevonden.

Inmiddels is de competitie voor het circuit nagenoeg vol geboekt. Op drie loopafstanden, te weten de jeugdloop over 2,5 km , de 5 km- en de 10 km loop,  gaan lopers met elkaar de strijd aan. De eindstand wordt berekend over de 7 best geklasseerde wedstrijden.

En zondag 2 november zijn ze er weer, de vele honderden enthousiaste lopers, vooreerst samengepakt in het startvak en even later uitgewaaierd op de bospaden in ons mooie Sallandse land. Om een half uur verder op , nee driekwartier of soms dik uur later door het finishlint te schieten. Vermoeid, ja natuurlijk, maar steeds ook trots, voldaan en ‘een ander mens’.

Enn.. een week later, op een andere locatie, treffen ze elkaar weer voor een volgende uitdaging..

Sallands crosscircuit opent inschrijving 1 september

Voorafgaand aan de dertiende editie van het Sallands crosscircuit, kunnen de deelnemers zich vanaf 1 september inschrijven. Met deze vroegtijdige openstelling anticipeert het bestuur op de te verwachten massale opkomst van wedstrijd- en recreatielopers. Ook dit jaar vormen 11 lokale hardloopevenementen het populaire hardloopcircuit, dat op zondag 2 november van start gaat met de Echte Bakker Jorink Crossloop.

‘Een ‘ster’ bij alle elf crosslopen ; dat is de insteek van het bestuur van de Stichting Sallands crosscircuit. Concreet betekent dit credo dat de kwaliteit van de crosslopen bijzonder hoog ligt, opdat de atleten zich kunnen uitleven in elf zeer aantrekkelijke, goed georganiseerde runs. Een uniform format ligt al jaren onder alle wedstrijden. Eenzelfde loopprogramma, een gelijke inschrijfprocedure en uitslagverwerking, universele leeftijdscategorieën en crosswaardige parkoersen zijn voorbeelden hiervan. Bijzonder is wel dat elke loop zijn eigen kleur en ambiance behoudt. Met dit compromis scoort het crosscircuit buitengewoon hoog, zowel bij de lopers als op de burelen van het bondsbureau van de Atletiekunie.

Het Sallands crosscircuit is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een loopsportevenement dat in deze vorm haar naaste nauwelijks kent. Niet alleen komt de beginnende loper hier aan zijn trekken, ook de wedstrijdloper gaat een winterlang zijn competitie aan. Dit allemaal in een coalitie van maar liefst 11 lokale wedstrijdorganisaties, die niet alleen de neuzen dezelfde kant op hebben staan , maar die elkaar onderling versterken en ondersteunen. Een bewijs te meer dat een grens overstijgende insteek tot bijzondere successen kan leiden! Voetbal-, volleybal-, en atletiekverenigingen als een onderliggend fundament van een maandenlang loopfeest in Salland! De al maar groeiende deelnemersaantallen bewijst de kracht van de samenwerking. De voorgaande editie, met ruim 7600 lopers, schept dan ook weer hoge verwachtingen voor het nieuw seizoen.

Op zondag 2 november gaat het 13de Sallands Crosscircuit van start met de Echte Bakker Jorink Crossloop op het terrein van Omni Mobilae in Raalte. Voor het eerst in de geschiedenis opent de Stichting Salland Crosscircuit het loopseizoen met haar eigen loop. In de weken hierop volgend worden de andere Sallandse dorpen overlopen door het almaar groeiende hardlooppeloton. Met de Schalmloop op 18 januari wordt het circuit afgesloten. Een circuit om in competitieverband te lopen (de 7 best gescoorde wedstrijden bepalen het eindklassement), maar waar ook per crossloop een eigen keuze gemaakt kan worden. Nieuw dit jaar is – op veler verzoek – de categorie vrouwen 50-plus.

Als goede doel ondersteunt het Sallands Crosscircuit het komend seizoen ‘Stichting Leergeld Salland’. Onder het motto ‘Alle kinderen mogen meedoen’ maakt Stichting Leergeld Salland het mogelijk kinderen tussen 4 en 18 jaar , waarvan de ouders onvoldoende middelen hebben, deel te laten nemen aan activiteiten binnen en buiten school. De opbrengst van de inzameling van het crosscircuit gaat heel specifiek naar activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming: muziek, dans en toneel.

Op 1 september gaan – online – de hekken open en kunnen lopers zich inschrijven voor het klassement èn voor de mogelijkheid om vooraf , tegen een gereduceerde prijs, zich aan te melden voor alle 11 wedstrijden. De 13de editie van het Sallands Crosscircuit werpt haar schaduw vooruit.

Inschrijven voor deelname aan het klassement via www.mijninschrijving.nl vanaf 1 september a.s. De inschrijving stopt op 18 oktober om 24.00 uur of bij het bereiken van maximaal 400 deelnemers. De startnummers kunnen eind oktober afgehaald worden.

Sallands Cross Circuit loopkalender 2014-2015

zondag 2 november 2014 3e Echte Bakker Jorink Crossloop Raalte
zondag 9 november 2014 Haarlerbergloop Haarle
zondag 16 november 2014 6e AV Salland Crossloop Raalte
zondag 30 november 2014 8e Ten Broeke Crossloop Lemelerveld
zaterdag 6 december 2014 Den Alerdinckloop Laag Zuthem
zondag 21 december 2014 37e COOP Crossloop Luttenberg
vrijdag 26 december 2014 36e De Belte Kerstcrossloop Nieuw Heeten
zaterdag 3 januari 2015 28e Veldloop VV Heino Heino
zondag 4 januari 2015 44e Midwintercross Heeten
zondag 11 januari 2015 36e Raalte Plaza JSC Crossloop Broekland
zondag 18 januari 2015 30e Schalmloop Mariënheem
vrijdag 6 februari 2015 Prijsuitreiking Raalte

Sallands Cross Circuit loopkalender 2014-2015

Hardlopers kunnen hun agenda’s trekken. De 13e editie van het Sallands Crosscircuit staat in de steigers. Het loopseizoen 2014-2015 start dit keer heel vroeg: op zondag 2 november met de Echte Bakker Jorink Crossloop. In bijna 3 maanden tijd verplaatst het loopcircuit zich naar de 11 bekende locaties. Nu al bereidt de organisatie zich voor op de aanstaande loopinvasie.

Nu het grote succes van de voorbije winter enigszins is verstomd, hebben de betrokken lokale organisaties, onder de paraplu van het Sallands crosscircuit, de koers al weer uitgezet voor een nieuw seizoen. De tevredenheid tijdens de evaluatie eind maart was alom: deelnemersrecords werden verbroken, de eenduidige organisatievorm werkte naar behoren, het enthousiasme in de regio overschreed de grenzen van de loopsport. ‘We gaan door op deze lijn’, was unaniem de beleving die avond in Heeten.

Doordat het hardlopen steeds massalere vormen aanneemt, vraagt dit voor de organisatie om extra aandacht voor zaken als parkoers, faciliteiten rond start en finish, parkeergelegenheid en veiligheid. Bovendien legt de loper naar de organisatie toe de lat steeds hoger. Niet alleen is dit het gevolg van het succes van het circuit zelf, ook de immense volkslopen in den lande bieden de lopers aantrekkelijke omstandigheden. Waar het Sallands crosscircuit niet in mee gaat zijn de kosten die aan het hardlopen verbonden zijn. Laagdrempeligheid en voor ieder toegankelijk blijft het motto. Evenals de grote loopevenementen, waarbij de laatste lopers soms zelfs minuten later van start vertrekken dan de klasbakken in het eerste startvak, zullen het komend seizoen de individuele bruto- en nettotijden worden vermeld. En natuurlijk zal ook Salland zich het digitaal vóór-inschrijven eigen moeten maken!

Ter wille van de sfeer èn van de beheersbaarheid blijft het aantal van 11 loopwedstrijden gehandhaafd. “Onze keus is in de eerste plaats om op 11 verschillende locaties een gezellig en goed georganiseerd loopfeest te organiseren, waarbij iedereen aan zijn trekken dient te komen. De beginnende loper, de allerkleinste,  trimgroepen, maar ook de wedstrijdatleet”, stelt Bertus de Haan vanuit het bestuur van het circuit. Erg veel energie wordt ook gestopt in de voorfase van het loopseizoen. Zo wordt op de scholen het hardlopen middels combinatiefunctionarissen gestimuleerd, worden in de regio loopclinics gefaciliteerd en worden sportverenigingen gericht benaderd. “Opdat hardlopen niet alleen voor nagenoeg iedereen toegankelijk is, maar ook zoveel plezier en zoveel plezier en voldoening met zich meebrengt”, aldus de voorzitter.

Zondag 2 november 2014 – Echte Bakker Jorink Crossloop in Raalte
Zondag 9 november 2014 – Haarlerbergloop in Haarle
Zondag 16 november 2014 – AV Salland Crossloop in Raalte
Zondag 30 november 2014 – Ten Broeke Crossloop in Lemelerveld
Zaterdag 6 december 2014 – Den Alerdinckloop in Laag Zuthem
Zondag 21 december 2014 – COOP Crossloop in Luttenberg
Vrijdag 26 december 2014 - De Belte Kerstcrossloop in Nieuw Heeten
Zaterdag 3 januari 2015 - Veldloop VV Heino in Heino
Zondag 4 januari 2015 – Midwintercross Heeten
Zondag 11 januari 2015 – Raalte Plaza JSC Crossloop in Broekland
Zondag 18 januari 2015 – Schalmloop in Mariënheem