Reglement SCC Teamloop

REGLEMENT SCC TEAMLOOP

 

ORGANISATIE

1. Stichting Sallands Cross Circuit overkoepelt diverse Sallandse hardlooporganisaties. Stichting Sallands Cross Circuit stuurt aan en stimuleert de hardloopsport en streeft een goede organisatie na bij alle wedstrijden. Middels centrale bijeenkomsten worden organisaties geïnformeerd en worden voorstellen gedaan aan de vergadering.

2. Elke vereniging is autonoom in de organisatie van de betreffende loop/wedstrijd. De organisatie van de plaatselijke crossloop is verantwoordelijk voor het parcours, voor het verloop van het evenement, de inrichting ervan en de toestroom van vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers.

3. De desbetreffende organisatie staat garant voor een optimale veiligheid. Toch neemt iedere deelnemer op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen crosslopen.

DEELNAME 

4. Voor bedrijventeams, verenigingsteams, straatteams, familieteams en vriendenteams vanaf ca. 15 jaar.

5. Teams kunnen kiezen uit 2 afstanden, 5 of 10 km.

TEAMSAMENSTELLING

6. Een team bestaat uit 4 deelnemers (dames, heren of gemengd). Deelname alleen mogelijk voor niet SCC competitie lopers. Deelname is anoniem. Alleen de teamnamen komen in de uitslagen te staan.

PUNTENTELLING EN TEAMUITSLAG

7. Om meegenomen te worden in de teamuitslag dient men aan minimaal 3 van de 10 wedstrijden te worden deelgenomen.

8. De toekenning van punten voor de teamuitslag wordt bepaald door de officiële uitslag van de organiserende vereniging. Elke deelnemer uit het team krijgt 1 punt per gelopen wedstrijd.

9. Bij 3 punten (= 3 wedstrijden) kom men in de teamuitslag.

10. Alle 4 deelnemers uit 1 team dienen in de teamuitslag voor te komen.

11. Per team zijn er maximaal 12 punten te verdienen.

12. De tussenstanden van de teamloop zijn op onze website, op de pagina Stand Teamloop te volgen. De tussenstand wordt vanaf de 1e wedstrijd op de website geplaatst.

UITSLAGEN 10 SCC WEDSTRIJDEN

13. Deelnemers aan de teamloop komen onder een aparte categorie in de wedstrijduitslagen te staan. Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw, staan alleen de teamnamen vermeld bij de uitslagen van de 10 SCC wedstrijden. Derhalve worden er bij de 10 SCC wedstrijden geen prijzen aan de teamloop deelnemers toegekend.

PRIJZEN

14. Onder de teams met 12 punten aan het eind van de 10 SCC wedstrijden wordt een leuke prijs verloot op de After Party.

VERBODEN VOOR SPIKES

15. Het lopen op spikes tijdens de wedstrijden van deze SCC is verboden. De matten van de tijdregistratie kunnen niet tegen de scherpe punten van de spikes. Bij constatering wordt de deelnemer uit de teamloop genomen.

INSCHRIJVING EN ANNULEREN

16. Inschrijven voor de teamloop van het Sallands Cross Circuit is alleen ‘online’ mogelijk. Deze voorinschrijving geldt alleen voor de teamloop. Het is niet mogelijk om gelijktijdig deel te nemen aan de Sallands Cross Circuit competitie.

17. De online inschrijving voor de SCC teamloop 2018 – 2019 kan alleen met een speciaal inschrijfformulier via www.mijninschrijvig.nl en is geopend van 1 september 2018 (00.00 uur) t/m 27 oktober 2018 (23.59 uur). Er is geen na-inschrijving mogelijk.

18. Deelname aan de teamloop ‘gaat in’ na de feitelijke inschrijving. Deelname kan tot 27 oktober 2018 (sluitingsdatum inschrijving) kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 28 oktober 2018 tot 11 november 2017 (1e wedstrijd in Haarle) wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, daarna is het niet meer mogelijk om de inschrijving te annuleren.

19. Aan bedrijventeams die het gehele bedrag ineens vooraf hebben betaald voor 10 crosslopen, wordt bij een afgelasting van een wedstrijd, de betreffende inschrijfkosten niet terug betaald.

STARTNUMMERS

20. De persoon die het team opgeeft krijgt 4 startnummers en bepaalt zelf wie daar mee gaat lopen. Startnummers zijn niet persoonsgebonden. Een teamloop deelnemer krijgt een rood teamloop startnummer en kan daar alle 10 SCC wedstrijden mee lopen. Per team worden automatisch 4 startnummers (= deelnemers) voor alle 10 de wedstrijden ingeschreven.

21. De uitgifte van de rode SCC teamloop startnummers is op 8 november 2018 in Sportcentrum Tijenraan, Zwolsestraat 65, 8101 AB in Raalte van 16.00 uur tot 19.00 uur. Informatie over deze locatie volgt ook nog per nieuwsbrief van eind oktober. Tijdens de eerste 2 wedstrijden kunnen bovendien op de betreffende locaties de startnummers afgehaald worden. Voor specifieke gevallen kan contact opgenomen worden met webmaster@sallandscrosscircuit.nl

22. De rode startnummers van de SCC teamloop deelnemers blijven steeds na elke wedstrijd in bezit van de loper/het team. (Van lopers die zich niet hebben aangemeld bij het crosscircuit of teamloop (daglopers met zwarte startnummers) worden na elke loop in de finishfuik het startnummer ingenomen. Inname is een verantwoordelijkheid van de plaatselijke organisatie. Mogelijke vermissing komt voor rekening van de betreffende organisatie.)

ONVOORZIEN

23. Wanneer er zaken zijn of zich situaties voordoen in SCC-verband, die niet expliciet zijn geregeld, beslist het bestuur van het Sallands Crosscircuit. Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen van het bestuur.