Reglement SCC Teamloop

REGLEMENT SCC TEAMLOOP

 

ORGANISATIE

1. Stichting Sallands Cross Circuit overkoepelt diverse Sallandse hardlooporganisaties. Stichting Sallands Cross Circuit stuurt aan en stimuleert de hardloopsport en streeft een goede organisatie na bij alle wedstrijden. Middels centrale bijeenkomsten worden organisaties geïnformeerd en worden voorstellen gedaan aan de vergadering.

2. Elke vereniging is autonoom in de organisatie van de betreffende loop/wedstrijd. De organisatie van de plaatselijke crossloop is verantwoordelijk voor het parcours, voor het verloop van het evenement, de inrichting ervan en de toestroom van vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers.

3. De desbetreffende organisatie staat garant voor een optimale veiligheid. Toch neemt iedere deelnemer op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen crosslopen.

DEELNAME 

4. Voor bedrijventeams, verenigingsteams, straatteams, familieteams en vriendenteams vanaf ca. 15 jaar.

TEAMSAMENSTELLING

5. Een team bestaat uit 4 deelnemers (dames, heren of gemengd). Deelname alleen mogelijk voor niet SCC competitie lopers. Deelname is anoniem. Alleen de teamnaam komt in de uitslagen te staan.

PUNTENTELLING

6. Om meegenomen te worden in de teamuitslag dient aan minimaal 3 van de 10 wedstrijden te worden deelgenomen.

7. De toekenning van punten voor de teamuitslag wordt bepaald door de officiële uitslag van de organiserende vereniging. Elke deelnemer uit het team krijgt 1 punt per gelopen wedstrijd.

8. Bij 3 punten (= 3 wedstrijden) kom je in de teamuitslag.

9. Alle 4 deelnemers uit 1 team dienen in de teamuitslag voor te komen.

10. De tussenstanden van de teamloop zijn op onze website op de pagina Tussenstand teamloop te volgen. De tussenstand wordt vanaf de 1e wedstrijd op de website geplaatst.

11. Per team zijn er maximaal 12 punten te verdienen.

UITSLAGEN 10 SCC WEDSTRIJDEN

12. Deelnemers aan de teamloop komen onder een aparte categorie in de wedstrijduitslagen te staan. Omdat er geen onderscheid is tussen man en vrouw, staan alleen de teamnamen vermeld. Derhalve worden er bij de 10 SCC wedstrijden geen prijzen aan de teamloop deelnemers toegekend.

PRIJZEN

13. Onder de teams met 12 punten aan het eind van de 10 SCC wedstrijden worden leuke prijzen verloot tijdens de prijsuitreiking.

VERBODEN VOOR SPIKES

14. Het lopen op spikes tijdens de wedstrijden van deze SCC is verboden. De matten van de tijdregistratie kunnen niet tegen de scherpe punten van de spikes. Bij constatering wordt de deelnemer uit de teamloop genomen.

INSCHRIJVING EN ANNULEREN

15. Inschrijven voor de teamloop van het Sallands Cross Circuit is alleen ‘online’ mogelijk. Deze voorinschrijving geldt alleen voor de teamloop. Het is niet mogelijk om gelijktijdig deel te nemen aan de Sallands Cross Circuit competitie.

16. De inschrijving voor de SCC teamloop 2017 – 2018 via een speciaal inschrijfformulier op mijninschrijvig.nl is geopend van 9 september 2017 (00.00 uur) t/m 31 oktober 2017 (23.59 uur).

17. Deelname aan de teamloop ‘gaat in’ na de feitelijke inschrijving. Deelname kan tot 31 oktober 2017 (sluitingsdatum inschrijving) kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 1 november 2017 tot 12 november 2017 (1e wedstrijd in Haarle) wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, daarna is het niet meer mogelijk om de inschrijving te annuleren.

18. Aan bedrijventeams die het gehele bedrag ineens vooraf hebben betaald voor 10 crosslopen, wordt bij een afgelasting van een wedstrijd, de betreffende inschrijfkosten niet terug betaald.

STARTNUMMERS

19. De persoon die het team opgeeft krijgt 4 startnummers en bepaalt zelf wie daar mee gaat lopen.
Een teamloop deelnemer krijgt een rood teamloop startnummer en kan daar alle 10 SCC wedstrijden mee lopen. Per team worden automatisch 4 personen voor alle 10 de wedstrijden ingeschreven.

20. De uitgifte van de rode SCC teamloop startnummers is op 9 november 2017 van 17.00 uur tot 20.00 uur bij Intersport Schutte Herenstraat 15, 8102 CN Raalte. Tijdens de eerste 2 wedstrijden kunnen bovendien op de betreffende locaties de startnummers afgehaald worden. Voor specifieke gevallen kan contact opgenomen worden met webmaster@sallandscrosscircuit.nl

21. De rode startnummers van de SCC teamloop deelnemers blijven steeds na elke wedstrijd in bezit van de loper/het team. (Van lopers die zich niet hebben aangemeld bij het crosscircuit of teamloop (daglopers met zwarte startnummers) wordt na elke loop in de finishfuik het startnummer ingenomen. Inname is een verantwoordelijkheid van de plaatselijke organisatie. Mogelijke vermissing komt voor rekening van de betreffende organisatie.)

ONVOORZIEN

22. Wanneer er zaken zijn of zich situaties voordoen in SCC-verband, die niet expliciet zijn geregeld, beslist het bestuur van het Sallands Crosscircuit. Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen van het bestuur.