Reglement SCC

REGLEMENT SALLANDS CROSS CIRCUIT (SCC)

 

ORGANISATIE

1. Stichting Sallands Cross Circuit overkoepelt diverse Sallandse hardlooporganisaties. Stichting Sallands Cross Circuit stuurt aan en stimuleert de hardloopsport en streeft een goede organisatie na bij alle wedstrijden. Middels centrale bijeenkomsten worden organisaties geïnformeerd en worden voorstellen gedaan aan de vergadering.

2. Elke vereniging is autonoom in de organisatie van de betreffende loop/wedstrijd. De organisatie van de plaatselijke crossloop is verantwoordelijk voor het parcours, voor het verloop van het evenement, de inrichting ervan en de toestroom van vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers.

3. De desbetreffende organisatie staat garant voor een optimale veiligheid. Toch neemt iedere deelnemer op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen crosslopen.

BRUTO EN NETTO TIJDEN

4. De KNAU heeft bepaald dat de officiële uitslag van een wedstrijd dient te worden bepaald op basis van bruto tijden. De deelnemer die als eerste de finish passeert is de winnaar van de wedstrijd.

 ‘Om die reden krijgen wedstrijdlopers de gelegenheid om in de voorste startvakken te starten. Als de netto tijd de basis zou zijn voor de officiële uitslag dan zou een deelnemer die enkele seconden of minuten later start dan zijn directe concurrenten sterk in het voordeel zijn. De wedstrijd zou dan een vreemd kat en muis spel tussen de toplopers worden. Bovendien zou het voor het publiek dan volstrekt onduidelijk zijn wie op kop loopt en uiteindelijk de wedstrijd wint. Vandaar dus dat de officiële uitslag van de individuele wedstrijd wordt bepaald op basis van bruto tijden. De netto tijd is met name voor recreatieve deelnemers van belang omdat de netto tijd een beter inzicht geeft in de individuele prestatie. Dit is vooral het geval bij hardloopevenementen met een groot aantal deelnemers met dito startvakken, waardoor het verschil tussen bruto en netto tijd fors kan oplopen’.

DEELNAME EN PUNTENTELLING

5. Om in aanmerking te komen bij de 2,5 km voor het eindklassement, dient aan minimaal 6 van de 10 wedstrijden te worden deelgenomen. Dit geldt voor alle categorieën op deze afstand.

6. Om in aanmerking te komen bij de 5 en 10 km voor het eindklassement, dient aan minimaal 7 van de 10 wedstrijden te worden deelgenomen. Dit geldt voor alle categorieën op deze 2 afstanden.

7. De toekenning van punten voor het klassement wordt bepaald door de aankomstvolgorde van netto tijden in de officiële uitslag. De officiële uitslag van de organiserende vereniging is hiervoor bepalend. De eerste SCC- deelnemer met de snelste netto tijd krijgt per categorie 1 punt, de volgende 2 punten; een oplopende score dus. De 6 (op de 2,5 km) en 7 (op de 5 en 10 km) beste klasseringen tellen mee voor de competitie.

8. Wie aan het eind bij de 2,5 km over 6 best gelopen wedstrijden de minste punten heeft behaald, eindigt als eerste in het eindklassement. Wie aan het eind bij de 5 en 10 km over 7 best gelopen wedstrijden de minste punten heeft behaald, eindigt als eerste in het eindklassement.

9. Bij een gelijke eindstand in het eindklassement telt het aantal hoogste klasseringen van alle gelopen wedstrijden. Blijft — ondanks voorgaande — de stand alsnog gelijk, dan is de uitslag van de laatste onderling gelopen wedstrijd tussen deze gelijk eindigende deelnemers doorslaggevend.

10. De tussenstand in het klassement is op onze site op de pagina Tussenklassement te volgen. Het tussenklassement wordt vanaf de 1e wedstrijd op de website geplaatst. De tussenstanden laten t/m de 7e loop steeds de stand zien van alle tot dan toe gelopen wedstrijden; een loper met minder wedstrijden wordt (nog) niet in deze tussenstand opgenomen.

11. Het klassement is samengesteld uit de volgende categorieën:

Afstand Cross Circuit Categorie dames Categorie heren
2 t/m 3,4 km Sallands Cross Circuit 2,5 km 9 t/m 12 jaar
13 t/m 15 jaar
9 t/m 12 jaar
13 t/m 15 jaar
5 t/m 6 km Sallands Cross Circuit 5 km t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 jaar en ouder
t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 jaar en ouder
10 t/m 10.5 km Sallands Cross Circuit 10 km t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 jaar en ouder
t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 jaar en ouder

Bij te weinig deelname aan een bepaalde categorie houdt de organisatie het recht om 2 categorieën samen te voegen.

12. Verandering van leeftijd gedurende het circuit — hetgeen een wijziging van de categorie tot gevolg zou hebben — wordt niet doorgevoerd in het klassement. De leeftijd op het moment van de eerste wedstrijd van het crosscircuit is bepalend.

PRIJZENGELD

13. Voor elke categorie zijn prijzen beschikbaar. De prijzen — uitgereikt op de feestavond — worden bij afwezigheid niet opgestuurd. Ook dit jaar wordt voor de klassementswinnaars weer een aantrekkelijk pakket aan sportprijzen beschikbaar gesteld.

Prijzen 2.5 km meisjes en jongens alle categorieën

1e Prijs Ter waarde van € 30.-
2e Prijs Ter waarde van € 20.-
3e Prijs Ter waarde van € 10.-

Prijzen 5 en 10 km dames en heren alle categorieën

1e Prijs Ter waarde van € 75.-
2e Prijs Ter waarde van € 50.-
3e Prijs Ter waarde van € 25.-

VERBODEN VOOR SPIKES

14. Het lopen op spikes tijdens de wedstrijden van deze SCC crosscompetitie is verboden. De matten van de tijdregistratie kunnen niet tegen de scherpe punten van de spikes. Bij constatering wordt de deelnemer uit de competitie genomen.

INSCHRIJVING EN ANNULEREN

15. Inschrijven voor de competitie van het Sallands Cross Circuit is alleen ‘online’ mogelijk. Deze voorinschrijving geldt voor alleen de competitie óf voor het eenmalig inschrijven voor alle 10 crosslopen (incl. competitie). Diegene die zich alleen hebben ingeschreven voor de competitie (dus niet inclusief alle wedstrijden) dienen zich nog afzonderlijk in te schrijven voor de betreffende crosslopen.

16. De inschrijving via www.mijninschrijving.nl voor de 17e SCC competitie 2018 – 2019 is geopend van 1 september 2018 (00.00 uur) t/m 27 oktober 2018 (23.59 uur).

17. Deelname aan het circuit ‘gaat in’ na de feitelijke inschrijving. Deelname kan tot 27 oktober 2018 (sluitingsdatum inschrijving) kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 28 oktober 2018 tot 11 november 2018 (1e wedstrijd in Haarle) wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, daarna is het niet meer mogelijk om de inschrijving te annuleren. Overschrijving van je startbewijs is eventueel in bepaalde situaties mogelijk. Je kunt dit per mail aanvragen via webmaster@sallandscrosscircuit.nl. De financiële afhandeling dien je echter zelf te regelen. Zie hier de voorwaarden.

18. Lopers die het gehele bedrag ineens vooraf hebben betaald voor 10 crosslopen, wordt bij een afgelasting van een wedstrijd, de betreffende inschrijfkosten niet terug betaald.

STARTNUMMERS

19.  De uitgifte van de rode SCC teamloop startnummers is op 8 november 2018 in Sportcentrum Tijenraan, Zwolsestraat 65, 8101 AB in Raalte van 16.00 uur tot 19.00 uur. Informatie over deze locatie volgt ook nog per nieuwsbrief van eind oktober. Tijdens de eerste 2 wedstrijden kunnen bovendien op de betreffende locaties de startnummers afgehaald worden. Voor specifieke gevallen kan contact opgenomen worden met webmaster@sallandscrosscircuit.nl

20. De blauwe startnummers van de SCC competitie deelnemers  blijven steeds na elke wedstrijd in bezit van de loper. (Van lopers die zich niet hebben aangemeld bij het crosscircuit of teamloop (daglopers met zwarte startnummers) wordt na elke loop in de finishfuik het startnummer ingenomen. Inname is een verantwoordelijkheid van de plaatselijke organisatie. Mogelijke vermissing komt voor rekening van de betreffende organisatie.)

ONVOORZIEN

21. Wanneer er zaken zijn of zich situaties voordoen in SCC-verband,  die niet expliciet zijn geregeld, beslist het bestuur van het Sallands Crosscircuit. Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen van het bestuur.