5 en 10 km dorpenklassement samengevoegd

Door de geringe animo voor de titel ‘snelste dorp van Salland’ heeft het bestuur besloten om de 5 en 10 km van het dorpenklassement samen te voegen tot 1 klassement.

Om de competitie van het dorpenklassement te kunnen houden, is een minimum van 5 teams vereist. Het bestuur heeft zich nu ook aangemeld met een team.

Door het samenvoegen van deze 2 afstanden is het nu ook mogelijk dat deelnemers uit 1 team op zowel de 5 als de 10 km uit kunnen komen. Bij 2 teams is dit al het geval.