Algemene voorwaarden

Privacy statement

Privacybeleid Sallands Cross Circuit

De stichting Sallands Cross Circuit (hierna te noemen SCC) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.sallandcrosscircuit.nl, (hierna te noemen website) raden wij je aan onderstaand privacybeleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd 
tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om je aan te melden voor de competitie van het SCC deel je je initialen, voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer met het SCC. Door de website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van je verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van je activiteiten op onze website. Voor meer informatie verwijzen we je naar de paragraaf Cookies. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

Het SCC verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het inschrijven voor de competitie van het SCC;
  • Indien je je hebt aangemeld, het verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Je te informeren over wijzigingen; en
  • Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is het doorgeven van de competitielopers aan de bij het SCC aangesloten verenigingen/stichtingen t.b.v. het opstellen van de startlijsten zoals hieronder nader is gespecificeerd.

Inschrijven voor de competitie van het SCC

Competitielopers schrijven zich in via de website van mijninschrijvingen.nl. Middels deze aanmelding worden je gegevens gedeeld met de bij het SCC aangesloten verenigingen/stichtingen ten behoeven van het opstellen van de startlijsten. Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • De persoonsgegevens van deelnemers worden opgenomen in onze administratie;
  • Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar  met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
  • Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de deelnemende organisaties van het Sallands Cross Circuit; en
  • Iedere organisatie van een evenement draagt verantwoordelijkheid voor wat zij verder met de verzamelde gegevens doet.

Foto’s/Video

Met regelmaat publiceert het Sallands Cross Circuit foto’s en video’s van (hardloop)activiteiten in de nieuwsbrief, op de website en social media (Facebook en Twitter). Deze foto’s en video’s worden deels ook gebruikt voor promotie van de hardloopwedstrijden in Salland. Wie bezwaar heeft om op een foto/video te staan, kan beter niet aan de hardloopwedstrijden deelnemen. Tegen publicatie van foto’s van (hardloop)activiteiten kan vooraf geen bezwaar worden gemaakt. Op verzoek kunnen foto’s wel van digitale media worden verwijderd. Het Salland Cross Circuit zal met grote zorgvuldigheid de foto’s en video’s plaatsen.

Beveiliging

Het SCC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaat@sallandscrosscircuit.nl

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@sallandscrosscircuit.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Verwijzingen naar andere websites

De website van het SCC kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De stichting SCC is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De stichting SCC raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. De advertenties op de website van het SCC kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. Het SCC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

Cookies

Het SCC gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website  wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via:

Sallands Cross Circuit,

secretariaat@sallandscrosscircuit.nl